VRIEND WORDEN =

VRIEND ZIJN =

VRIEND BLIJVEN!

BREDA JAZZ FESTIVAL

WELKOM BIJ DE VRIENDEN BREDA JAZZ FESTIVAL

Al 50 jaar kent Breda een dat Hemelvaartgevoel door het Breda Jazz Festival

Waarom de Vrienden?  Om het festival nog jaren te laten bestaan!

Hoe? Met uw financiële bijdrage! Want alle beetjes helpen!

 • Vrienden krijgen voor hun bijdrage een eigen speciaal concert tijdens het festival
 • Vrienden-Ondernemers krijgen extra voordelen (wij zijn ANBI erkend)
 • Studenten Vrienden krijgen voor een kleine bijdrage een eigen concert

Vriend worden = Vriend zijn = Vriend blijven

 • VRIENDEN

 • ONDERNEMERS

 • STUDENTEN

In 1988 richt een groep Bredanaars de stichting Vrienden Breda Jazz Festival op met oud-burgemeester Willem Merkx als eerste voorzitter. Aanvankelijk steunen wij het festival materieel. Sinds 1993 financieel. Met onze bijdrage haalt het festival jaarlijks een bijzondere artiest of orkest naar Breda.                 Vriend worden? Klik op de button Vrienden

Al enige jaren zijn er ook Vrienden-Ondernemers. Met een warm hart voor het festival ondersteunen zij jaarlijks het festival. Netwerken in die gezellige festivalambiance?   Vriend-Ondernemer worden? Klik op de button Ondernemers.

Breda telt ruim 20.000 studenten aan Avans, Nederlandse Defensie Academie, BUas en de beroepsopleidingen. Wil je  projectmatig zelf een jazzconcert organiseren? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en draag bij aan het draagvlak voor het festival.           Student-Vriend worden? Klik op de button Studenten.

DOELSTELLING

Onze ANBI erkende stichting Vrienden Breda Jazz Festival steunt het festival sinds 1988. Met onze bijdragen kan de festivalorganisatie jaarlijks een bijzondere artiest of een orkest naar Breda halen. Wij steunen het festival vanuit de overtuiging dat je van geven gelukkiger wordt dan van krijgen.

Mede door onze bijdragen zijn deze orkesten naar Breda gehaald:

2022: 50ste Breda Jazz Festival 2022  Festival Surprise Band en Podium1 Vriendenpodium Grote Markt

2021: wegens Covid-19 geen festival, individuele initiatieven gesteund

2020: wegens Corona geen 50ste festival, individuele initiatieven gesteund

2019: Festival Surprise Band (INT)

2018:  Les Chauds Sept Du Père Morel

2017:   Professor Cunningham & His Old School New York Jazz Band

2016:   The Temperance Seven

2015: Septet Trio + 1

2014: Festival Surprise Band (INT)

2013: Hoppin’ Mad

2012: Black Dogs (USA)

2011: Antoine Trommelen & Festival Surprise Band

2010: Chicago Stompers

2009: New Orleans Ale Stars

2008: Pete Allen Jazzband Engeland

2007: Budapest Ragtime Band

2006: Milano Jazz Gang

2005: The gentlemen of Swing, Tommy Dorsey project

2004: Black Dogs (USA)

2003: Bratislava Hot Serenaders (SK)

2002: Cotton Club Orchestra (GB)

2001: La Vileda Jazzband (SP)

2000: New Orleans Roof Jazzmen(B) & Wendell Brunious (US)

1999: Duke Ellington-concert Swing Cats (NL) + Dan Barrett (USA) and Tom Baker (AUS)

1998: Pasadena Roof Orchestra (GB)

1997: Cotton Club Review: Harry Strutters Orch (GB)

1996: The wonderful world of Louis Armstrong:Keith Smith (GB)

1995: Swing that music (S) & Rhythm Hot Shots (S)

1994: Orginal Prague Syncopated Orchestra (CS)

1993: Lionel Hampton Orchestra (US)

Vriend worden = Vriend zijn = Vriend blijven

FOTO’S

ORGANISATIE

Het onbezoldigde stichtingsbestuur bestaat in 2022 uit:

John Janssen voorzitter  –  secretaris/penningmeester: vacature

Hoofdlijnen Beleidsplan 2022 -2023

Wij ondersteunen het Breda Jazz Festival door:

Het inzamelen van geld waarmee het mogelijk wordt om gewenste solisten of een band naar het festival 2023 te halen.

Met de organisatie van een Vriendenmiddag in 2023 voor de Vrienden en voor gasten waarbij naast muziek ook informatie wordt verstrekt over het komende festival.

Wij streven naar een organisatorisch en juridisch nauwe samenwerking met onze doelstichting Breda Jazz Festival.

Verslag van activiteiten in de periode 2020 t/m 31 mei 2022

Vanwege de coronamaatregelen heeft de stichting in de jaren 2020 en 2021 geen actieve (financiële) werving gepleegd nog eigen activiteiten georganiseerd. Wel is in die periode, in lijn met de statuten, en toen de maatregelen dat toestonden, een aantal malen een lokaal jazzinitiatief ondersteund met een kleine donatie.

Vanaf maart 2022 tot eind mei 2022 heeft de stichting actief onder Vrienden geworven om bij te dragen aan het 50ste Breda Jazz Festival. Er is een Vriendenmiddag gehouden op 1 mei 2022 waarbij het festivalbestuur informatie heeft gegeven over het komende festival. In overleg met het festival is, vanwege de jubileumviering, de donatie 2022 o.a. besteed aan het programma en is de stichting Vrienden BJF ‘beloond’ met naamgeving aan podium 1 op de Grote Markt (midden).

Bestuurlijk.

Eind 2019 vond een eerste informeel gesprek plaats met het (toen nieuwe) festivalbestuur over mogelijk verdergaande samenwerking tussen het festival en de stichting Vrienden. Eind 2021 heeft een eerste bestuurlijk gesprek tussen beide stichtingen plaatsgevonden. Door corona en het niet kunnen houden van live festivals in 2020 en 2021 zijn de gesprekken verzet tot na het 50ste festival in 2022. Naar verwachting wordt in september 2022 de draad verder opgepakt. In de gesprekken wordt o.a. bezien of de stichting Vrienden BJF op termijn opgaat in de stichting Breda Jazz Festival, waarbij dan de activiteiten voor de donerende Vrienden wel behouden blijven voor toekomstige festivals. Bezien wordt verder op welke wijze dit kan plaatsvinden (een vermogensrechtelijke – of juridische fusie dan wel door een evt. ontbinding van de stichting Vrienden).

VRIENDEN ONDERNEMERS

 • http://www.laborvincit.nl
 • Wimmis

  http://www.wimmis.nl/
 • Van Gurp Financieel Advies 01

  http://www.andrevangurp.nl/
 • http://www.intervicis.nl
 • http://www.gosensfm.nl/
 • http://www.livinvest.nl/
 • http://www.flesjewijn.com/
 • http://nl.linkedin.com/pub/guust-welten/5a/990/495
 • Paul van der Westen

  https://www.linkedin.com/in/paul-van-der-westen-0a694467/
 • http://www.klien.nl/
 • http://nl.linkedin.com/pub/kees-van-fessem/76/a40/255